+86-757-8128-5193

นิทรรศการ

อนินทรีย์ด่าง

ขม สารละลายปูนขาวอาจทำให้สีของวัสดุของตัวบ่งชี้เฉพาะ (เช่นเปิดสารสีน้ำเงินน้ำเงิน และแดงเปิด phenolphthalein และอื่น ๆ), และค่า PH มากกว่า 7 ไอออนคือ ทั้งหมด ionize ในสารละลายไอออนไฮดรอก ทำปฏิกิริยากับกรดจะฟอร์มเกลือและน้ำ โดยทั่วไปด่างเช่นบัม (รวมแอมโมเนีย), โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) และปูนใส (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ฐานโดยทั่วไปหมายถึงแนวคิดของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สาร หรือยอมรับเป็นโปรตอน